Producenci

Wstęp

Producenci

Tailor

Adresy
 • ul. Brzegowa 105A, Dzierżoniów, 58-200
Nazwy
 • Tailor Sp. z o. o.
Produkowane wzory:
987/MON, 128/MON
Okres produkcji wzorów: 2007 - 2008
Za stroną http://www.tailor.com.pl/main.html?src=%2F:
Tradycje firmy sięgają 1946 roku, kiedy to powstała Spółdzielnia Krawiecka im. 9 Maja. W roku 1974 spółdzielnia została przejęta przez Zakład Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej. Siedziba oddziału do roku 1986 znajdowała się w centrum Dzierżoniowa a później została przeniesiona do nowopowstałego budynku na ul. Brzegową 105A. W roku 1990 załoga oddziału w Dzierżoniowie wystąpiła do ZPO BOBO o podział przedsiębiorstwa i tak z dniem 1 października 1990 powstał Zakład "TAILOR".
W dniu 12 czerwca 1997 została podpisana umowa kupna pomiędzy przedstawicielem Skarbu Państwa Wojewodą Wałbrzyskim a właścicielami spółki "Impel" i powstała "Tailor-Impel" spółka z o.o. wchodząca w skład grupy kapitałowej Impel.
W dniu 21 kwietnia 2005 firma została sprzedana chorzowskiej spółce SUMMIT S.A. i powróciła do dawnej nazwy Tailor Sp. z o.o.

TEXPOL

Adresy
 • Borkowice 26, Dłutów, 95-081
Produkowane wzory:
547/MON, 517/MON, 516/MON, 512/MON, 504/MON
Okres produkcji wzorów: 2006 - 2007
Zakład powstał w 1995 roku.

Tomskór II

Adresy
 • ul. Żarecka 10, Janów Częstochowski, 42-253
Nazwy
 • PPH Tomskór II
Produkowane wzory:
985/MON
Okres produkcji wzorów: 2005
Firma powstała w 1996 roku na gruzach Zakładów Wyrobów Skórzanych "Tomskór" w Tomaszowie Mazowieckim które w tym roku w wyniku niekorzystnych przemian gospodarczych zostały zlikwidowane.
Firma posiada dwa zakłady produkcyjne. Jeden w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Spalska 104) a drugi w Częstochowie (al. Niepodległości 14).

Trawena

Adresy
 • ul. Warszawska 10E, Michałów-Reginów, 05-119
 • ul. Przemysłowa 1, Trawniki, 21-044
 • Trawniki 624C, Trawniki, 21-044
Nazwy
 • Trawena S.A.
 • Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena Ziajkowski Anmar" S.A.
 • Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena"
Produkowane wzory:
729A/MON, 635/MON, 621/MON, 547/MON, 538/MON, 524/MON, 523/MON, 519/MON, 518/MON, 517/MON, 517A/MON, 516/MON, 516A/MON, 515T/MON, 515B/MON, 514/MON, 514B/MON, 506/MON, 505/MON, 504/MON, 503/MON, 502/MON, 307/MON, 304/MON, 2013-941-14-4035-4
Okres produkcji wzorów: 1991 - 2015
Decyzją Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 grudnia 1961 roku powołano Zakład Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena". Zakład w szczytowym okesie lat 70 zatrudniał około 1500 osób. W 2002 roku zakłady znajdowały się w likwidacji. Nieznane jest powiązanie zakładu z "Trawena Ziajkowski Anmar" (który powstał w 1995 roku).

Vena Pro

Adresy
 • Trawniki 624C, Trawniki, 21-044
Nazwy
 • Vena Pro sp. z o.o.
Produkowane wzory:
528/MON, 517/MON, 517A/MON, 516/MON, 516A/MON, 515B/MON, 514B/MON, 508/MON, 501/MON
Okres produkcji wzorów: 2009 - 2012

Wałbrzych

Nazwy
 • Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Wałbrzych" S.A.
Adresy
 • ul. Piasta 21C , 58-304 Wałbrzych
Produkowane wzory:
201/MON, 130/MON, 109/MON
Okres produkcji wzorów: 1997 - 1999
Firma powstała (prywatyzacja?) na podstawie wałbrzyskiego oddziału Rafio. W maju 1998 roku przekształcono spółkę z z o.o na sa.
Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 roku ogłoszono upadłość zakładu. Postępowanie upadłościowe zakończono postanowieniem z dnia 3 grudnia 2003 roku.

Warmia

Nazwy
 • Zakłady Przemysłu Odzieżowego "WARMIA" w Kętrzynie
Adresy
 • ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn

Zakład w Mrągowie

Produkowane wzory:
5770A, 5636
Okres produkcji wzorów: 1982 - 1989

Zakład w Suwałkach

Produkowane wzory:
5770A
Okres produkcji wzorów: 1989
2 stycznia 1959 roku w wyniku reorganizacji Kętrzyńskich Zakładów Przemysłu Sportowego w Kętrzynie powstała Centralna Składnica Harcerska Zakłady Przemysłowe "WARMIA" w Kętrzynie. 1 stycznia 1967 roku decyzją Ministra Przemysłu Lekkiego utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Przemysłu Odzieżowego "WARMIA" w Kętrzynie.
1 listopada 1968 roku do Warmii włączono nowowybudowany zakład w Suwałkach. W 1980 zakończono budowę zakładu (rozpoczęta w 1973 roku) w Mrągowie (ZPO nr 47). W latach 1980-1981 zatrudnienie osiągnęło 2240 osób. Produkcja zlokalizowana była w trzech własnych zakładach produkcyjnych w Kętrzynie, Mrągowie i Suwałkach oraz w dwóch oddziałach produkcyjnych w Pieckach i Bisztynku. W 1989 roku na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu nastąpiło odłączenie zakładu w Suwałkach (przekształcony w ZPO "North").
W dniu 1 stycznia 2010 r. w wyniku komercjalizacji Warmia przekształciła się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W styczniu 2013 roku zakład przeszedł w prywatne ręce.

Wojas

Nazwy
 • Zakłady Przemysłu Handlowego Wojas
 • Wojas S.A.
Adresy
 • ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Produkowane wzory:
928/MON, 926/MON, 919/MON, 916A/MON
Okres produkcji wzorów: 2006 - 2013
Firma powstała w 1990 roku.

Wybrzeże

Nazwy
 • Zakłady Odzieżowe WYBRZEŻE Spółdzielnia Inwalidów
Adresy
 • ul. Spółdzielcza 1, 81-545 Gdynia
Produkowane wzory:
642/MON, 612/MON, 544/MON, 402/MON, 315/MON, 130/MON, 128/MON, 127/MON, 127A/MON, 126T/MON, 126A/MON, 125/MON, 124Z/MON, 124PI/MON, 124/MON, 123UT/MON, 123UP/MON, 123UL/MON, 107/MON, 101/MON
Okres produkcji wzorów: 1993 - 2015
Zakład powstał w 1950 roku.

Zenit

Nazwy
 • Zakłady Przemysłu Pończoszniczego im. Mariana Buczka
 • Zakłady Przemysłu Pończoszniczego im. Mariana Buczka "Zenit" (co najmniej od roku 1967)
Adresy
 • Łódź, ul. Brzozowa 3
 • Łódź, ul. Sienkiewicza 82
 • Łódź, ul. Zachodnia 82
Produkowane wzory:
541/MON, 540/MON
Okres produkcji wzorów: 2006 - 2008
W 2004 roku Zenit (zatrudniający 142 osoby) został kupiony przez firmę Ferax (właściciela marki Gatta). Zakład posiadał kilka oddziałów (patrz: adresy) na terenie Łodzi.

Bibliografia

Tailor
 • http://www.tailor.com.pl/main.html?src=%2F [dostęp 28.11.2014]
TEXPOL
 • http://texpol.net.pl/pl/content/firma-texpol [dostęp 11.10.2014]
Tomskór II
 • http://www.tomskor.com.pl/firma.html [dostęp 28.11.2014]
Trawena
 • Certyfikat dla dresów, GW Lublin nr 131, wydanie z dnia 07/06/2002, str. 3
 • Wycieczka rowerowa "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Trawnikach" Dostępny pod: http://www.profesor.pl/mat/pd2/pd2_r_maziarz_030804.pdf [Dostęp" 2014.11.12]
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 maja 2002 r.w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.
Wałbrzych
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Rocznik 2004, Numer 3/2004 (1839) z 6 stycznia 2004 r. Pozycja 107
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Rocznik 2002, Numer 85/2002 (1417) z 2 maja 2002 r. Pozycja 4452
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Rocznik 2002, Numer 59/2002 (1391) z 25 marca 2002 r. Pozycja 29247
Warmia
 • http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3731:o-planach-na-przyszo&catid=193&Itemid=140&lang=de [dostęp 19.12.2014]
 • http://ketrzyn.wm.pl/149097,Pierwsze-zwolnienie-grupowe-w-Warmii.html [dostęp 19.12.2014]
Wojas
 • http://wojas.pl/info/o-nas [dostęp 19.12.2014]
Wybrzeże
 • ZAKŁADY ODZIEŻOWE WYBRZEŻE SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW [online]. [dostęp 03.04.2014]. Dostępny w internecie: http://www.krs-online.com.pl/zaklady-odziezowe-wybrzeze-spoldzielnia-krs-122190.html
Delta Różne
 • "Mundury grubymi nićmi szyte" [online]. [dostęp 03.04.2014]. Dostępny w internecie: http://polska.newsweek.pl/mundury-grubymi-nicmi-szyte,20780,1,1.html
 • "O agencji mienia wojskowego" [online]. [dostęp 03.04.2014]. Dostępny w internecie: http://www.amw.com.pl/pl/a/o-agencji-1
 • "Wyniki finansowe jednostek gospodarczych". Rzeczpospolita z 05 listopada 1996
 • "Wyniki finansowe jednostek gospodarczych". Rzeczpospolita z 02 marca 1998
 • "Wyniki finansowe jednostek gospodarczych". Rzeczpospolita z 6 lipca 1998