Czapka polowa 0443

Pomóż ulepszyć stronę. Poszę prześlij na adres uiwwpol@gmail.com jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje podnoszące wartość merytoryczną tej strony (oczywiście wszelkie inne uwagi są mile widziane).

Wstęp

Produkcja* 1969 - 1991
Zastąpił -
Zastąpiony przez 0404
Nadruki maskujące / kolory Mora, Mora czarna, Puma
Tkaniny zasadnicze
  • US-3
  • US-9
Producenci Modus
Czapka polowa (w formie rogatywki) wzoru 0443 weszła do produkcji pod koniec lat 60 będąc pierwszym (i jedynym) wzorem produkowanym dla Wojska Polskiego. Czapka przeznaczona była wyłącznie dla wojsk lądowych (nadruk "mora" potem "puma") i wojsk lotniczych (nadruk "mora czarna" potem "puma"). Marynarka Wojenna posługiwała się beretami. W roku 1991 zakończono produkcję czapek polowych w związku z zastąpieniem ich beretem. Czapki polowe mogły być używane do roku 1994. W ostatnich latach rozgorzała dyskusja na temat przywrócenia czapki polowej w formie rogatywki do munduru polowego WP.
Henryk Wielecki w swej książce "Dzieje polskiej rogatywki" pisze, że powrót do formy rogatywki (czapka wzoru 0431 nie miała takiego kształtu) zawdzięcza się generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. Autor oczywiście nie podaje wprost oznaczenia wzoru ale mówi o czapkach po roku 1968.

Czapka z podpinką

Denko czapki wykonane jest w kształcie rombu (czemu czapka nazywana jest rogatywką). Usztywnienie obejmujące tylko część obwodu czapki oraz denko) wykonano z (zależnie od wersji) usztywnionej siatki lub płótna krawieckiego lub dzianej siatki poliamidowej impregnowanej modyfikowanym poliamidem. Denko i otok usztywniono płótnem krawieckim a daszek trójwarstwową siatką konfekcyjną (tkanina powlekana PCV, preszpan i płótno krawieckie). Czapka posiada nauszniki które odatkowo zostały podszyte flanelą przyszytą do kwater. Nauszniki z przodu zapinane są metalową klamrą. Czapka posiada potnik skórzany początkowo nielakierowany, później lakierowany a jeszcze później lakierowany z wybitymi otworami. Denko czapki wzmocnione warstwą tkaniny podszewkowej. Wewnątrz czapki pod potnikiem przyszyte cztery guziki z tworzywa sztucznego do mocowania podpinki. Bezpośrednio nad daszkiem znajduje się klamra spinająca nauszniki czapki a powyżej jej przyszyto stylizowanego orła wojskowego. Podpinka mocowana czteropunktowo przy pomocy pętelek. Konstrukcja podpinki jest dwuwarstwowa wewnątrz tkanina podszewkowa a na zewnątrz flanela. Czapka posiada po dwa otwory wentylacyjne po lewej i po prawej stronie czapki.
Warto zwrócić uwagę że do czapek przeznaczonych dla wojsk lotniczych stosowano orła wojsk lądowych (typ 1A1) mimo istnienia orła wojsk lotniczych (typ 2A).
Odnośnie tkaniny zasadniczej która była stosowana na czapki można swobodnie przyjąć że od połowy lat 70 była to tkanina US-9.

Wersje

Wersja Opis
1 Potnik nielakierowany bez otworów, usztywnienie przodu i denka usztywnioną siatką, daszek przestebnowany 8 razy.
2 Potnik nielakierowany bez otworów, usztywnienie przodu i denka usztywnioną lnem, daszek przestebnowany 8 razy.
3 Potnik nielakierowany bez otworów, usztywnienie przodu i denka dzianą siatką poliamidową impregnowaną modyfikowanym poliamidem, daszek przestebnowany 8 razy.
4 Potnik lakierowany bez otworów, usztywnienie przodu i denka dzianą siatką poliamidową impregnowaną modyfikowanym poliamidem, daszek przestebnowany 8 razy.
5 Potnik lakierowany z otworami, usztywnienie przodu i denka dzianą siatką poliamidową impregnowaną modyfikowanym poliamidem, daszek przestebnowany 8 razy.
6 Potnik lakierowany z otworami, usztywnienie przodu i denka dzianą siatką poliamidową impregnowaną modyfikowanym poliamidem, daszek przestebnowany 6 razy.

Oznakowanie

Ostemplowanie czapek (również podpinek) obejmowało datę produkcji (format: MM YYr.) i rozmiar. Data produkcji umieszczona była w ramce prostokątnej 25x50mm. Poniżej daty produkcji stemplowano rozmiar. Po wewnętrznej stronie potnika z tyłu stemplowano znak kontroli technicznej. W toku produkcji zmieniał się kolor tuszu stempli. Początkowo był on koloru czerwonego potem fioletowego a na końcu szarego.
Do każedej czapki przynajmniej początkowo (tj. lata 60-70) dołączano papierową metkę zawierającą informacje na temat czapki.

Czapka bez podpinki

Kształt denka czapki nie uległ zmianie. Kwatery zostału usztywnione włókniną termoplastyczną "CP". W latach 1979-1982 wstrzymano w Polsce produkcję modyfikowanego poliamidu. Dlatego Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby Mundurowej WP razem z Zakładami Przemysłu Filcowego w Łodzi i Centralnym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Technicznych Wyrobów Włókienniczych rozpoczął badania nad opracowaniem nowych sztywników do czapek (wcześniej opisany problem dotyczył również czapek garnizonowych. Nowe sztywniki dla tych czapek również znalazły zastosowanie.). Dla czapek polowych zastosowano termifleks CP. Wnętrze czapki wyłożone jest podszewką bawełnianą. Czapkę wyposażono w lakierowany skórzany potnik o szerokości 4cm z wybitymi otworami na całej długości (w kolumnach po 3 ułożone skośnie). Niektóre wersje posiadały po dwa otowory wentylacyjne po lewej i po prawej stronie czapki. Konstrukcja nauszników jak i umiejscowienie orła bez zmian. Daszek usztywniony termifleksem "D".
Czapki polowe bez podpinki zimowej produkowane były (tkanina zasadnicza) z tkaniny US-9 w momencie przełączenia produkcji na czapki z tkaniny z nadrukiem "puma" z pewnością stosowano tkaninę US-13.

Wersje

Wersja Opis
7 Brak otworów wentylacyjnych, orzeł 1A1 lub 1A2, nadruk mora lub mora czarna, daszek przestebnowany 6 razy.
8 Otwory wentylacyjne są, orzeł 1A2, nadruk mora, mora czarna lub puma, daszek przestebnowany 6 razy.
9 Otwory wentylacyjne są, orzeł 1B1, nadruk puma, daszek przestebnowany 6 razy.
Najpóźniejsza znana data produkcji czapki z szarym orzełkiem to 1986-01 .
Najwcześniejsza znana data produkcji czapki z białym orzełkiem to 1986-04 .

Oznakowanie

Sposób stemplowania identyczny jak w przypadku czapek bez podpinki z tym że tusz jest zawsze koloru szarego.

Daty produkcji wersji

Wariant Lata produkcji
1 1969 - 1970
2 1970 - 1971
3 1969 - 1971
4 1972 - 1977
5 1978
6 1979 - 1984
7 1984 - 1987
8 1987 - 1991
9 1990 - 1991

Zamówienia

Brak danych o zamówieniach.

Bibliografia

  • Włodzimierz Góra "Nowocześniej i taniej" w: Żołnierz Polski nr 8/92 str. 41
  • Ppłk. mgr inż. Paweł Świderski "Usztywnienia do czapek polowych" w: Przegląd Kwatermistrzowski, nr 6/1987 (listopad-grudzień)
  • Z.P.O. Modus, Czapka polowa wojsk lądowych i lotniczych art. 0443, 24.04.1987