16

16 - 001
 • Confex : 1987 - 1993
 • Eltar : 1999
 • Gambo : 1993 - 1998
 • Gracja : 1994 - 2000
 • Kama : 1994 - 1997
 • Modvest : 1997
 • Poldres : 1986 - 1995
 • Rafio : 1994 - 1998
 • Wybrzeże : 1993 - 2002
 • ZPO w Mszczonowie : 1986 - 1991
16 - 002
 • Emfor : 1995
 • Jurimex : ?
 • Poldres : 1993 - 1999
16 - 003
 • Poldres : 1993
16 - 004
 • Modvest : 1994
16 - 005
 • Gracja : 1993
16 - 006
 • Emfor : 1996 - 1997
 • Kama : 1996 - 1999
16 - 007
 • Gracja : 1995
16 - 008
 • Kama : 1998
 • Poldres : 1999
16 - 009
 • Nowa Ruda : 2008
 • Rafio-2 : 2001
16 - 010
 • Wybrzeże : 2001
16 - 011
 • Poldres : 1993