Nadruki maskujące

Wstęp

Na tej stronie, opisano różnorakie nadruki maskujące, wykorzystywane w seryjnej produkcji umundurowania polowego dla Wojska Polskiego od lat 70.
Raport - obszar w jakim powtarza się wzór nadruku.

Nadruki

Mora

Raport: 60mm długość, 120mm szerokość
Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na użycie formy "mora" a nie "moro". Pierwsza forma jest poprawna z merytorycznego punktu widzenia, ponieważ właśnie ona, jest użyta we wszelkich dokumentach wojskowych i czasopismach branżowych. Forma "moro" przyjęła się tak powszechnie, że doprowadziło to do stosowania jej w odniesieniu do wszystkich nadruków maskujących, nie tylko polskich. Co jest oczywistym błędem.
Mora jest nadrukiem jednobarwnym, wprowadzonym pod koniec lat 60 (najprawdopodobniej w 1968). Mimo zaprzestania jej seryjnego użycia, do tkanin przeznaczonych na przedmioty zaopatrzenia mundurowego w roku 1989, zapasy były donaszane jeszcze nawet na początku XXI wieku (głównie chodzi o rękawice polowe).
Mora była przeznaczona dla Wojsk Lądowych.

Mora czarna

Raport: 60mm długość, 120mm szerokość
Jest to odmiana kolorystyczna nadruku "mora", przeznaczona dla Marynarki Wojennej i Wojsk Lotniczych.

Puma

Raport: 215mm długość, 350mm szerokość
Nadruk wprowadzony masowo w 1989 roku (testowany już na pewno w 1987 roku), jest nadrukiem jednobarwnym. Interesujące są powody jego wprowadzenia. Głównym powodem nie było, jak mogło by się wydawać, podniesienie walorów maskujących, a chęć odróżnienia żołnierzy Wojska Polskiego, od różnych formacji paramilitarnych, używajacych nadruków łudząco podobnych do "mora" wojskowego. Przede wszystkim chodziło o Milicję Obywatelską. Ma to oczywisty związek z wydarzeniami w Polsce w latach 80. Innym powodem było ograniczenie importu pigmentów, co było istotne z punktu ekonomicznego, biorąc pod uwagę nienajlepszą kondycję gospodarczą polski w końcu lat 80.
Kariera "pumy" była dosyć krótka. Już w 1993 roku zostałą wyparta przez nadruk "pantera". Umundurowanie z nadrukiem "puma", było donaszane w Wojsku Polskim jeszcze w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku.
Włąściwości maskujące pumy zostały poddane w wątpliwość przez czytelnika Żołnierza Polskiego który swój list do redakcji zatytułował: "W 'pumie' puma by zdchła z głodu".

Pantera

Raport: 200mm długość, 400mm szerokość
W 1993 roku wprowadzono nowy trójbarwny nadruk maskujący. Cechą charakterystyczną początkowgo okresu produkcji (do roku 1996) jest "nieregularność" nadruku tzn. plamy nie stykały się idealnie ze sobą. Pantera została opracowana przez jednego z oficerów GROMu i pierwotnie była przeznaczona dla tej właśnie jednostki. W latach 2000-2003 nastąpił istny szał odcieni. Nadruk był produkowany w wielu różnych zestawach odceni barw, składających się na na nadruk. Miało to na pewno związek ze zwiększenie ilości producentów tkaniny z nadrukiem "pantera". Od 2004 widoczne jest uzyskanie monopolu przez Fasty Andropol. Charakterystyczne dla produkcji z lat 90, jest bardzo częste przebicie nadruku na stronę niezadrukowaną.
Mimo tego, że "pantera" już od 20 lat jest podstawowym nadrukiem WP nic nie wskazuje aby sytuacja ta w najbliższym czasie miała się zmienić.

Pustynna pantera

Raport: 200mm długość, 400mm szerokość
W związku z szerokim zaangażowaniem WP w konflikty majace miejsce na terenie pustynnym, od 2002 rozpoczęto produkcję zmodyfikowanego nadruku "pantera", w którym barwy dostosowano do terenów pustynnych. Nadruk ten występuje w dwóch odcieniach, jasnym i ciemnym. Pierwszy był stosowany w latach 2002-2003 a drugi od 2003 roku.

Suez (wz. 17669/2)

Raport: 640mm długość, 1550mm szerokość.
Suez jest kopią nadruku MultiCam. W stosunku do oryginału paleta barw jest mniejsza o jeden kolor a kolorystyka ma większy kontrast.

Krzyżykowy

Raport: 20x27mm
Nadruk jednobarwny o bardzo małym raporcie. Znane są dwa elementy umudurowania uszyte z tej tkaniny przeznaczone dla wojska: mundur polowy "JW3001" (1979) i kurtka polowa 5768 (1984). Nadruk w wojsku nie przyjął się. Z tkaniny z tym nadrukiem szyto również (oczywiście po odrzuceniu przez wojsko) rzeczy przeznaczone na rynek cywilny (kangurka harcerska). Nazwa "krzyżykowy" zostałą nadana przez autora.

Bibliografia

  • W. Markiewicz, B. Szczodrowska. Pantera czy Multicam. Nowa Technika Wojskowa 2011, nr 7
  • Łukasz Łaba. W "pumie" puma by zdechła z głodu, Żołnierz Polski 1993, nr 3, str. 48
  • A. Gawron, M. Sitarski. Co dalej z polskim kamuflażem?. Nowa Technika Wojskowa 2011, nr 7
  • M. Lufniak, K. Perchlak, Z. Bartos. Nowe rozwiązania kolorystyczne umundurowania polowego. Przegląd Kwatermistrzowski 1989, nr 2
  • Mundur drelichowy wzór 4652 (dokumentacja techniczno-technologiczna), Z.P.O. Poldres w Żyrardowie, 1985.06.10
  • "Pantera ze stójką", czyli jak ewoluowało umundurowanie polskiego żołnierza [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Pantera-ze-stojka-czyli-jak-ewoluowalo-umundurowanie-polskiego-zolnierza,wid,17604210,wiadomosc.html?ticaid=115175]