Grupy cech

Wstęp

Strona wyjaśnia systematykę cechowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przyjętą przez autora. Zdjęcia na podstronach tego rozdziału pochodzą z:

Cecha

Pojedynczą cechą jest:
 • data produkcji,
 • oznaczenie wzoru,
 • oznaczenie producenta,
 • rozmiar,
 • oznaczenie producenta tkaniny,
 • odbiorca (MON lub MSW),
 • numer zlecenia,
 • sposób konserwacji.
W szczególności aby uniknąć zbytniej komplikacji jako cechę nie uznaje się oznaczeń kontroli jakości i kontroli towaru.

Grupa cech

Grupą cech nazywa się jedną lub więcej cech znajdujących się na:
 • wszywce,
 • metce,
 • bezpośrednio sąsiadujących ze sobą stemplach
będących stałym elementem przedmiotu zaopatrzenia mundurowego.

Kod cech

Kod cech składa się z dwóch liczb oddzielonych myślnikiem: A-B. Gdzie A to kod grupy cech a B kolejny numer porządkowy w ramach grupy cech zapisany z użyciem 3 cyfr.

Kod grupy cech

Data produkcji
Oznaczenie wzoru
Oznaczenie producenta
Rozmiar
Oznaczenie producenta tkaniny
Odbiorca (MON lub MSW)
Numer zlecenia
Sposób konserwacji
4
16
32
33
48
49
51
144
146
180
192
194
196
198
200
202
204
208
210
212
214
216
218
222
224
232
234
239
241